Arizona seks

09-May-2020 00:55

Den innfødte mississippikulturen bygde byer og gravhauger før den fikk en tilbakegang på 1300-tallet.Da europeiske utforskere kom på 1600-tallet møtte de indianerstammene Osage- og Missouriafolket . Etter en tid med spansk styre, anskaffet USA seg området ved Louisiana-kjøpet i 1803.Haliyle bu filmlerin Türkçe vizyon isimlerini içeren bir dizin de şu ana dek yapılamamıştır.Bu eksiklik, özellikle sinema tarihi araştırmalarında bulunanlar için bir takım zorluklara neden olmaktadır.Umarım nisbeten acele yazılmış bu cevaplar Deist arkadaşın sorularına kısmen de olsa ışık tutar.Yönelttiği bu güzel sorular/eleştiriler için Deist’e çok teşekkür ederim.

Bireylerin kritik düşünmesinin, akletmesinin, ve tevhid (birleme) paradigmasının getirdiği özgürlüğün önünde tarih boyunca en büyük engeller dinadamları, şeyhler, papazlar, hahamlar, “efendiler”, ruhbanlar olmuşlardır…

Deist ismiyle yazan arkadaşın bana yönelttiği sorulara tek tek verdiğim cevapları aşağıda bulacaksınız.

Aşağıdaki cevapları 6 Kasım 2005 yılının bir gecesinde birkaç saat içinde verdim.

Bilginin standart ve doğru olması için bu sorunun giderilmesi gerekmekte, bunun için de bir dizin oluşturulması zorunluluk arz etmektedir.

Diğer bir sorun ise ülkemizde gösterime giren bazı filmlerin birden fazla isimle dağıtımının yapılarak farklı isimlerle afişe edilmesi ve gösterime girmesidir.

Bireylerin kritik düşünmesinin, akletmesinin, ve tevhid (birleme) paradigmasının getirdiği özgürlüğün önünde tarih boyunca en büyük engeller dinadamları, şeyhler, papazlar, hahamlar, “efendiler”, ruhbanlar olmuşlardır…

Deist ismiyle yazan arkadaşın bana yönelttiği sorulara tek tek verdiğim cevapları aşağıda bulacaksınız.

Aşağıdaki cevapları 6 Kasım 2005 yılının bir gecesinde birkaç saat içinde verdim.

Bilginin standart ve doğru olması için bu sorunun giderilmesi gerekmekte, bunun için de bir dizin oluşturulması zorunluluk arz etmektedir.

Diğer bir sorun ise ülkemizde gösterime giren bazı filmlerin birden fazla isimle dağıtımının yapılarak farklı isimlerle afişe edilmesi ve gösterime girmesidir.

Burası, Müslüman Dünyanın nesillerdir akıllarına ve Kuran’ın mesajına ihanet ederek işledikleri adaletsizlik, despotluk, batıl inançlar, kadın düşmalığı, gericilik ve cahilliğe karşı mücadele için İslamı (Tanrı’ya Teslimiyeti) anlayış ve uygulamada reforma teşvik eden tektanrıcıların evi konumundadır.